ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η φυσικοθεραπεία έχει σαν στόχο την αποκατάσταση της κίνησης και της λειτουργικότητας με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής του ατόμου.

Ο φυσικοθεραπευτής οφείλει να έχει άριστη γνώση της ανατομίας, της κινητικότητας και της εκβιομηχανικής του σώματος, για να μπορέσει να αξιολογήσει τις αιτίες που προκαλούν πόνο και να μπορέσει να επιλέξει τα κατάλληλα θεραπευτικά μέσα για να αντιμετωπίσει το κάθε πρόβλημα αποτελεσματικά.